ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ( ΜΕΣΩ "ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ" [Υ.Μ.Σ.] - "ONE-STOP-SHOP" )
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ