ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Μεταβίβαση ακινήτων, δηλαδή οικοπέδων, αγροτεμαχίων, διαμερισμάτων, επαγγελματικών χώρων και κάθε φύσεως κτισμάτων εντός και εκτός σχεδίου πόλεως – οικισμών, καταρτίζοντας σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις / συμβόλαια, όπως:

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ
ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΔΩΡΕΕΣ
ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΕΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ & ΚΑΘΕΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΡΑΞEIΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ & ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ