Επικοινωνία

Ελ. Βενιζέλου (πρώην Πανεπιστημίου) 57
& Εμμ. Μπενάκη 10
τκ 10564
Αθήνα

Τηλ: +30 210 3233463
Φαξ: +30 210 3233464

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4495/2017 (ΦΕΚ Α/167/3-11-2017) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»

Κοινή Υπουργική Απόφαση των ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/10-11-2017 (ΦΕΚ 3976/14-11-2017 τευχ. Β’). «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου λόγω εργασιών προσαρμογής, στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ανάθεση διαχείρισης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής αυθαιρέτων και καθορισμός ποσού ανταπόδοσης και λοιπών υποχρεώσεων του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος»