Επικοινωνία

Ελ. Βενιζέλου (πρώην Πανεπιστημίου) 57
& Εμμ. Μπενάκη 10
τκ 10564
Αθήνα

Τηλ: +30 210 3233463
Φαξ: +30 210 3233464

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».