Επικοινωνία

Ελ. Βενιζέλου (πρώην Πανεπιστημίου) 57
& Εμμ. Μπενάκη 10
τκ 10564
Αθήνα

Τηλ: +30 210 3233463
Φαξ: +30 210 3233464

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4223/31-12-2013 (ΦΕΚ Α/287/2013) σχετικά με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και άλλες διατάξεις.

(Υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων και Υποθηκοφυλάκων (αρθ. 9 & 24) - Μείωση του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) (αρθ.11)